Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Blokker.be
Versie 1.2 – 01.06.2015

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden
Artikel 3 – Aanbod en bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – Prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Blokker nv
Antwerpsestraat 36
2500 Lier
Tel.: 03/331.34.54
Fax.: 03/489.10.09
BTW BE 0417.390.703
RPR Mechelen
www.blokker.be/klantenservice

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicaties (via
post, e-mail, telefoon, gsm, de websites,…) die door Blokker nv (hierna Blokker
genoemd) verstrekt worden. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te
beroepen op deze communicaties, verklaart u zich akkoord met deze algemene
voorwaarden, met uitsluiting van de algemene verkoops- en facturatievoorwaarden.
2. Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en
diensten van Blokker. Via deze website hebt u ook de mogelijkheid om producten te
bestellen en in te schrijven op elektronische communicatie.
3. Blokker behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden,
de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder
voorafgaande kennisgeving. In geen geval kunnen deze algemene voorwaarden tegen
Blokker gebruikt worden.
2
4. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken
van Antwerpen bevoegd.

ARTIKEL 3 AANBOD EN BESTELLING

Aanbod
Blokker beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het
bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een
goede beoordeling te maken van het artikel. Als Blokker gebruik maakt van afbeeldingen,
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
Vergissen is altijd mogelijk en als dit overduidelijk gebeurd is, is Blokker niet verplicht om het
overeenkomstig goed te leveren.

Bestelling
De aankoop is definitief nadat er geklikt is op de bestelknop met bijschrift “bestelling met
betalingsverplichting” en van zodra Blokker de goedkeuring heeft gekregen van de
betalingstransactie door de uitgever van kredietkaarten en debetkaarten. Blokker aanvaardt
volgende online betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash. Indien de
uitgever van kredietkaarten en debetkaarten weigert om in te stemmen met de betaling, kan
Blokker niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of nietlevering
van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling worden niet aanvaard of
verwerkt.
Het aanklikken van de bestelknop geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden. Een
kopie van de algemene voorwaarden wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail als bijlage
in een formaat dat kan opgeslagen of afgedrukt worden.

ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

1. Het herroepingsrecht van 30 dagen geldt enkel voor aankopen van artikelen met online
betaling. 30 dagen herroepingsrecht geldt vanaf de levering van het artikel. De artikelen
mogen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden teruggestuurd
worden ten laatste 14 dagen na melding aan Blokker van herroeping.
2. Artikelen gratis retourneren:
2.1. Artikelen afgehaald in de winkel of geleverd via PostNL (reguliere pakketdienst)
Artikel < € 129,95: via uw Blokker winkel of een Kiala-punt
Artikel > € 129,95: altijd via een Kiala-punt
a. Gratis retourneren in de winkel voor artikelen onder € 129,95
 Retourneren van artikelen onder € 129,95 kan gratis in één van onze Blokker winkels.
 Breng de originele factuur mee die u heeft ontvangen in uw bevestigingsmail.
3
 Geef het retourartikel af in de originele verpakking, aan het Afhaalpunt Webshop in uw
Blokker winkel.
 Bij retour in de winkel, krijgt u het aankoopbedrag contant terugbetaald.
 De verzendingskosten worden enkel terugbetaald indien u de gehele bestelling
retourneert.
Artikelen met een prijs boven € 129,95 kunnen enkel via een Kiala-punt retour
gestuurd worden.
b. Gratis retourneren via een Kiala-punt
 Vul het Retour & Omruilformulier volledig in. Deze vindt u bij de geleverde artikelen.
 Plak het Kiala-retourlabel op de bovenkant van de doos. Deze vindt u bij de geleverde
artikelen.
 Breng het artikel in de originele verpakking naar een Kiala-punt in uw buurt.
 Voor een overzicht van de Kiala-punten in uw buurt, raadpleeg www.kiala.be
 Bij afgifte van het pakket in het Kiala-punt, ontvangt u een bewijs met daarop de
trackingcode van Kiala. Zorg ervoor dat u dit bewijs goed bewaart. In geval van vragen
over uw retourzending kunnen wij om dit bewijs vragen om te onderzoeken wat de status
van de retourzending is.
 De geldende maximale afmetingen van het pakket zijn:
 Kleinste zijde maximaal 58 cm
 Grootste zijde maximaal 175 cm
 Overige zijden maximaal 78 cm
 Gewicht maximaal 30 kg per colli
3. Voor tuinartikelen, meubelen of artikelen met afwijkende maten en/of geleverd via
PostNL Extra@Home:
Voor tuinartikelen, meubelen of artikelen met afwijkende maten verzoeken we u contact
op te nemen met de klantenservice. De klantenservice zal u een gepast Kiala-retourlabel
bezorgen en indien het artikel te groot is om via Kiala terug te sturen zal een afhaling bij
u thuis georganiseerd worden.
4. Voorwaarden voor de terugbetaling
Als wij uw retourzending ontvangen, zal deze beoordeeld worden. Wanneer er voldaan is
aan de retourvoorwaarden, zal Blokker na ontvangst van uw pakket de terugbetaling van
het betaalde bedrag verzorgen. De verzendingskosten worden enkel terugbetaald indien
u de gehele bestelling retourneert.
5. Uw bestelling terugsturen is gratis.
6. Wij mogen wachten met terugbetalen tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u
hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.
7. Tijdens de eerste 30 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met
de bestelling en de verpakking. Als de goederen nog teruggestuurd moeten worden zoals
hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is
om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen
mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet
dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de
originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
4
8. Formulier voor herroeping
Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan u het hieronder vermelde
formulier invullen en toevoegen aan de terug te sturen artikelen
Retour & Omruilformulier
Dit formulier heeft u nodig om een internetbestelling te kunnen ruilen of te retourneren
wanneer u dit via Kiala terugstuurt. Voeg dit retourformulier toe aan uw Kiala-pakket.
Het Kiala-label vindt u bij de geleverde goederen. U kan eveneens het Kiala-label
opvragen via de Klantenservice
Uw retourzending of omruiling dient te voldoen aan de onderstaande punten:
 Retouraanvraag binnen 30 dagen na leverdatum.
 Artikel retour sturen in de originele en niet beschadigde verpakking, compleet,
inclusief alle accessoires.
 Voldoen aan de algemene voorwaarden www.blokker.be/algemene-voorwaarden

Vul uw onderstaande gegevens in:

Ordernummer :…………………………………………………………………..
Naam :…………………………………………………………………..
Telefoonnummer overdag :
………………………………………………………………….
E-mail:
………………………………………………………………….
Retourdatum:
………………………………………………………………….
Art.nr. Omschrijving Aantal Prijs Retourreden Code*
…… …………………………… ……… ………. …………….. …….
…… …………………………… ……… ………. …………….. …….
…… …………………………… ……… ………. …………….. …….
…… …………………………… ……… ………. …………….. …….
…… …………………………… ……… ………. …………….. …….
…… …………………………… ……… ………. …………….. …….
…… …………………………… ……… ………. …………….. …….
*Retourreden code:
10 Maat is niet goed
11 Meerdere maten besteld i.v.m. maatkeuze
12 Verkeerd artikel ontvangen
13 Artikel voldoet niet aan de verwachting
14 Artikel is beschadigd
15 Overige reden
16 Artikel te laat ontvangen
17 Artikel kleur voldoet niet aan de verwachting
O Omruilen
O Retourneren. Bij retour(en) dient u onderstaande in te vullen:
IBAN rekeningnummer: …………………………
Naam rekeninghouder: …………………………
Naam bank:………………………………………..
5
BIC-code: …………………………

Bij een omruiling wordt de zending beoordeeld en wanneer u hebt voldaan aan de
voorwaarden wordt er in 3 werkdagen een nieuw exemplaar verstuurd naar het
bezorgadres.

Bij een retourontvangst wordt de zending beoordeeld en wanneer u hebt voldaan aan
de voorwaarden wordt het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort op
uw rekening.
9. Het herroepingsrecht geldt niet:
 voor een dienstenovereenkomst na volledige uitvoering van de dienst als de
uitvoering begonnen is met uitdrukkelijk akkoord vooraf van de consument én op
voorwaarde dat de consument erkend heeft dat hij zijn bedenkrecht verliest zodra hij
de overeenkomst volledig uitgevoerd heeft.
 voor de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden
is aan schommelingen op de financiële markt waarop men geen invloed heeft en die
zich tijdens de bedenktermijn kunnen voordoen.
 voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument
gemaakt worden (maatwerk) of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
zijn.
 voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
 voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden om hygiënische of gezondheidsredenen (bijvoorbeeld: parfums,
scheerapparaten,...).
 voor de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten (bijvoorbeeld brandstoffen).
 voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij
het sluiten van de overeenkomsten, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
schommelingen van de markt waarop men geen invloed heeft (bijv. de zogenaamde
'primeurwijnen').
 voor overeenkomsten waarbij de consument speciaal gevraagd heeft om hem te
bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud uit te voeren (deze
uitzondering hoort eigenlijk eerder thuis in de afdeling verkoop buiten de
verkoopruimte).
 voor de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur
waarvan de consument verzegeling na levering verbreekt.
 voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
overeenkomsten voor een abonnement voor zulke publicaties.
 voor overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling.
 voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en vrijetijdsbesteding als er een
vaste datum of periode van uitvoering is voorzien (bijvoorbeeld: reservaties voor
culturele of sportieve activiteiten).
 voor de levering van digitale inhoud die niet op materiële drager is geleverd als de
uitvoering al gestart wordt voor het einde van de bedenktermijn, met het uitdrukkelijk
akkoord vooraf van de consument en de uitdrukkelijk van de consument dat hij zo zijn
bedenkrecht verliest.
 voor overeenkomsten van weddenschappen en loterijen.
6

ARTIKEL 5 PRIJS

De prijzen van Blokker zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Blokker kan
bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven
vooraleer de bestelling definitief is.
Recupel
De wetgeving voorziet dat elk bedrijf dat ‘een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt
brengt’ ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt.
Blokker houdt zich het recht voor om de kosten voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht
van elektrische toestellen via een recupelbijdrage door te rekenen aan haar klanten. De
prijzen vermeld op de website zijn steeds inclusief recupelbijdrage.

ARTIKEL 6 BETALING

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen,
worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om
met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSLverbinding
aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.
Blokker.be aanvaardt Visa, MasterCard, en Bancontact/Mister Cash

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

Conformiteit
Blokker garandeert dat zijn goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de
normale verwachtingen die de consument ervan mag hebben, rekening houdende met de
specificaties van het product. Blokker garandeert dat de goederen voldoen aan alle op het
ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
Garantie
Bovendien hanteert Blokker wat betreft het leveren van goederen de wettelijke
minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste
bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit
goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Het gebrek aan overeenstemming moet binnen de 1 maand na vaststelling worden gemeld
bij Blokker. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De consument kan de
wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van
leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.
Gedurende de voormelde periode verbindt Blokker zich ertoe het defecte artikel (of
onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. Blokker behoudt zich het recht voor
om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling
onmogelijk is. In geval van een klein defect kan de klant de ontbinding van de koop niet
eisen.
Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
7
1. alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het
toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...).
2. de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden
vervangen.
3. defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen.
4. defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige
behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel
strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
Om een beroep te doen op de garantie, moet u de originele factuur kunnen voorleggen.
De garantie vangt aan op de datum van afhaling of de datum van levering.
De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Blokker. Indien rechtstreeks
beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten koste van Blokker. In
geval van tussenkomst door een niet door Blokker aangewezen derde, vervalt de garantie.
Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende
garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING

1. Een bestelling mag enkel geplaatst worden door een meerderjarige. Indien de bestelling
geplaatst is door een minderjarige, kan Blokker deze bestelling weigeren.
2. Alle goederen die u laat leveren worden geleverd op het door u tijdens de bestelling
aangegeven adres. Dit kan een thuisadres zijn of u kan ook laten leveren in een Blokker
winkel in de buurt
3. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling
geplaatst is.
4. De levertermijn is afhankelijk van het bestelde artikel. De levertermijn wordt duidelijk
aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is.
5. De levering omvat enkel het bezorgen van het artikel en niet de montage ervan.
6. Leveringen gebeuren enkel in België.
7. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Blokker. Als u ons echter goederen
terugzendt, bent u verantwoordelijk voor het transport. Indien de door ons geleverde
goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de
artikelen die op de pakbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u
had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 24 uur melden en de
artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
Blokker Klantenservice
03/331.34.54 (ma t/m vr 09.00 - 18.00)
www.blokker.be/klantenservice
8
8. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens
laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft
aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van
de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat
geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht,
ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze
verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer,
stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het
op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van
leveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

1. Blokker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een
webbezoeker ondervindt bij een bezoek aan de Blokker-website, bij eventuele storingen,
onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de
onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.
2. Blokker levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de toevertrouwde
informatie correct is op het moment van opname in zijn bestanden, wat niet belet dat er
zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele
informatie kan bevinden.
3. Deze website geeft links of referenties naar andere sites. Blokker heeft geen enkele
zeggenschap over deze websites. Blokker kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden
worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade
door het gebruik ervan.
Het verzenden van en naar de Blokker-website van illegale materialen, zoals
bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische
materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.
4. Blokker heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie
verzenden te controleren. Blokker is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze
communicatie.
5. Blokker behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen
van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.
9

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De informatie op de website van Blokker mag enkel gedownload worden voor
informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
2. Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data (“informatie”) alsmede alle
benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van
deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Blokker,
hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke
presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en
gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch
opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van Blokker, zijn leveranciers of de rechtmatige eigenaars,
behalve om de producten of diensten te identificeren.
3. Alle communicatie die de gebruiker naar de Blokker website verzendt, wordt beschouwd
als niet-vertrouwelijk en waarop u geen auteursrechten kan doen gelden. Blokker is niet
verantwoordelijk voor deze communicatie. Blokker heeft het recht om deze communicatie
te verwijderen, kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op
andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden.

ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten
zou hebben over onze goederen of diensten, kan u ons contacteren via:
Blokker nv
Antwerpsestraat 36
2500 Lier
Tel.: 03/331.34.54
Fax.: 03/489.10.09
BTW BE 0417.390.703
RPR Mechelen
www.blokker.be/klantenservice

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is
uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde
Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een
ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden
in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en
Consumentenbescherming.